Chords


Similar Artists


Kyounosuke Yoshitate Lyrics

Badapple

Nagare yuku toki no naka ni sae
Kokoro uki mono kurukuru mawarite
Konata yori karekeru kokoro mo
Miyuru koto nashi shiranuwa

Onozu kara ugoku wo yoshi to sezu
Tokino sukima e nagaruru saritote
Shiru koto mo naki mama kaze no you
Utsuroite tada utsurou

Yume muri ya asaki yume miji
Harahara kiyuru kotoba kotonoha
Awaregare domo kouzuru naraba
Itazura ni tada nagame tuduken

Kokoro mayowasu kotonoha ni sae
Madou koto naku tada uwanosora
Omoi mazurau koto nado okashi
Subete kae yuku nara kuro ni sen

Nagare yuku toki no naka ni sae
Kokoro uki mono kurukuru mawarite
Konata yori karekeru kokoro mo
Miyuru koto nashi shiranuwa

Yume muri ya asaki yume miji
Harahara kiyuru kotoba kotonoha
Awaregare domo kouzuru naraba
Itazura ni tada nagame tuduken

Moshi onodu kara ugokaba subete
Kowasan subete subete kowasan
Kokoro no iro wa utsurinikeri na
Nubatama no yoru kuro yori shiro e

Sonata no kokoro konata no kokoro
Subete shirazaru koto bakari yue
Omotaki yume no fuchi yori samete
Kawasaba kawase subete kuro ni nare

2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us