Chords


Similar Artists


Tuireadh Brd Thrnaig Lyrics

Kathleen MacInnes

Fo thomain ghorm rach
Sa chernaig bheag chbhraidh
Ann an cladh Abhainn I
Tha Brd Thrnaig aig tmh

Cha dhisg e, cha dhisg e
leabaidh chaol dhinte
'S tha dhlsean trom trsach
Ag ionndrainn a' Bhird

Nuair laigh an t-seann aois air
Cha b' ait dha an saoghal
Sgil lighean chlann-daoine
Cha shaoradh on bhs

Chuir e gu buil bhuadhmhor
An tlann a fhuair e
Ga cleachdadh gu suairce
Le huaisleachd a ghnth

An seirbheiseach dleas
An taodhair 's an cobair
Bu luaithe a dhreadh
Ri mill nam beann rd

'S aig croch a chuid sgroban
A chuireadh an sgrobhadh
Na bh' aige san inntinn
'Son innseadh do chch


2018 LyricsMatch.com - Only Lyrics, nothing else.
Contact Us